/>
เลือกเมนูย่อย
   ถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน
1.ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  
2.ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.  
3.ถังบำบัดน้ำเสีย JRM  
4.ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA  
5.ถังบำบัดน้ำเสีย Dos  
6.ถังบำบัดน้ำเสีย Aqauline  
7.ถังบำบัดน้ำเสีย Wave  
  8.ถังดักไขมัน  
   ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
  1.ถังเก็บน้ำ P&S  
  2.ถังเก็บน้ำ P.P.  
  3.ถังเก็บน้ำ JRM  
  4.ถังเก็บน้ำ AQUA  
  5.ถังเก็บน้ำ Dos  
  6.ถังเก็บน้ำตราเพชร,กรีนทรี  
7.ถังเก็บน้ำ Aqauline  
8.ถังเก็บน้ำ Advanced  
9.ถังเก็บน้ำ Wave  
  10.ปั๊มน้ำ  
 
 
ข้อพึงระวังในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย .
   
 

ข้อพึงระวังในการติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย

น้ำและสิ่งปฏิกูลจะไหลจากท่อมายัง ถังบำบัดน้ำเสียได้ดี จะต้องมีความลาดเอียงของท่อไม่น้อยกว่า 1 : 100 (1 ซม. ต่อความยาวท่อ 1 เมตร)

   
 
   
 

'

 
 

ในทุกกรณีท่อน้ำและสิ่งปฏิกูลของ ถังบำบัดน้ำเสียต้องอยู่ต่ำกว่าท่อออกจากโถส้วม และท่อระบายน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสีย จะต้องสูงกว่าท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ เพื่อป้องกันการไหลย้อยกลับของน้ำ

หากเป็นการก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อป้องกันมิให้ ถังบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งต่ำเกินไป เนื่องจากท่อระบายจากโถส้วมมักจะลอดใต้ท้องคานนั้น ควรวางแผนล่วงหน้าโดยการทำท่อลอดในคานไว้ล่วงหน้าก่อน แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับการออกแบบเผื่อหน้าตัดของคานโดยวิศวกรโครงสร้างด้วย

images by free.in.th
images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.th


 

   
   
   
ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua | ถังบำบัดน้ำเสีย DOS | ถังบำบัดน้ำเสีย P.P. | ถังบำบัดน้ำเสีย P&S | ถังเก็บน้ำ DOS » กลับสู่ด้านบน

           บริษัท เทพวารินทร์ จำกัด
           1479/2 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
           Tel : 0-813737877,0-842540670 Fax : 0-2914-2932 Email : sale@thepvarin.com
 
Copyright © 2010 • Thepvarin All Right Reversed                                                                                                                        website : thepvarin.com