/>
เลือกเมนูย่อย
   ถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน
1.ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  
2.ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.  
3.ถังบำบัดน้ำเสีย JRM  
4.ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA  
5.ถังบำบัดน้ำเสีย Dos  
6.ถังบำบัดน้ำเสีย Aqauline  
7.ถังบำบัดน้ำเสีย Wave  
  8.ถังดักไขมัน  
   ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
  1.ถังเก็บน้ำ P&S  
  2.ถังเก็บน้ำ P.P.  
  3.ถังเก็บน้ำ JRM  
  4.ถังเก็บน้ำ AQUA  
  5.ถังเก็บน้ำ Dos  
  6.ถังเก็บน้ำตราเพชร,กรีนทรี  
7.ถังเก็บน้ำ Aqauline  
8.ถังเก็บน้ำ Advanced  
9.ถังเก็บน้ำ Wave  
  10.ปั๊มน้ำ  
 
 
การทำงานของถังดักไขมัน .
   
 

การทำงานของ ถังดักไขมัน มีหลักการง่ายๆ คือ การใช้วิธีแทนที่ของน้ำ คือ น้ำที่อยู่ในถัง จะถูกแทนที่จากน้ำที่ทยอยไลเข้าไปและต้อง ให้น้ำในถังมีเวลาพอที่แยกไขมันกับน้ำดี ออกจากกัน จึงจำเป็นต้องมีแผงกั้นตรงกลาง ระหว่างถังเพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลผ่าน เข้ามา ไม่ให้กระทบกับการแยกตัวของน้ำ กับไขมันให้มากที่สุด ดังนั้น ถังดักไขมัน ยิ่ง ใหญ่ ยิ่งมีประสิทธิภาพมาก  

   
 
   
  ถังดักไขมันแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
    1. ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหาร และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นการลด ความสกปรกในขั้นแรก  
    2. ส่วนแยกไขมันของน้ำ  น้ำที่ผ่านการกรองเศษอาหารจะไหลผ่านไปอีกช่องหนึ่งของถัง ด้วยการออกแบบที่เหมาะสมตามทิศทางการไหลของน้ำจะมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัด ไขมันที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
    3. ท่ออ่อนระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจากน้ำที่สะสมอยู่ภายในตัวถัง ในระยะเวลา  7-10 วัน ก็สามารถระบายไขมันออกทางท่ออ่อนลงถุง เพื่อนำไปทิ้งต่อไป

     น้ำทิ้งจากที่พักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ผ่านกระบวนการของถังดักไขมัน จึงเป็นน้ำ ที่ได้มาตรฐาน สามารถระบายลงแหล่งน้ำสาธารณะได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างใด 

    การติดตั้ง ถังดักไขมัน ควรวางไว้ใกล้กับอ่างล้างจาน และเดินท่อน้ำเสียจากอ่างล้างจาน มาเข้า ถังดักไขมัน เดินท่อน้ำทิ้งจากถังดักไขมันไปยังรางระบายน้ำสาธารณะ ความลาดเอียงของท่อ เท่ากับ 1:100

     การดูแลรักษาถังดักไขมัน ควรนำตะกร้าดักเศษอาหารทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหาร เกิดการบูดเน่า ควรระบายไขมันที่ลอยอยู่ออกทางท่อระบายไขมัน ทุก 7-10 วัน หรือตักไขมันออก ควรล้าง ถังดักไขมันทุก 4-5 เดือน โดยการถอดวาล์วที่ก้นถังออก 

 
 
   
   
   
ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua | ถังบำบัดน้ำเสีย DOS | ถังบำบัดน้ำเสีย P.P. | ถังบำบัดน้ำเสีย P&S | ถังเก็บน้ำ DOS » กลับสู่ด้านบน

           บริษัท เทพวารินทร์ จำกัด
           1479/2 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
           Tel : 0-813737877,0-842540670 Fax : 0-2914-2932 Email : sale@thepvarin.com
 
Copyright © 2010 • Thepvarin All Right Reversed                                                                                                                        website : thepvarin.com