/>
เลือกเมนูย่อย
   ถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน
1.ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  
2.ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.  
3.ถังบำบัดน้ำเสีย JRM  
4.ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA  
5.ถังบำบัดน้ำเสีย Dos  
6.ถังบำบัดน้ำเสีย Aqauline  
7.ถังบำบัดน้ำเสีย Wave  
  8.ถังดักไขมัน  
   ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
  1.ถังเก็บน้ำ P&S  
  2.ถังเก็บน้ำ P.P.  
  3.ถังเก็บน้ำ JRM  
  4.ถังเก็บน้ำ AQUA  
  5.ถังเก็บน้ำ Dos  
  6.ถังเก็บน้ำตราเพชร,กรีนทรี  
7.ถังเก็บน้ำ Aqauline  
8.ถังเก็บน้ำ Advanced  
9.ถังเก็บน้ำ Wave  
  10.ปั๊มน้ำ  
 
 
การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน  .
   
 

การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน

   
 
   
 

-

 
 

ถังดักไขมันใต้ซิงค์ (AQUA-GTS)
ข้อแนะนำ
1. ควรทำความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหารเป็นประจำทุกวัน
2. ระบายไขมันออกโดยใส่ถุงดำหรือภาชนะรองรับเป็นประจำทุกวัน โดยปลดท่ออ่อนที่ยึดอยู่บริเวณด้านข้างตัวถัง
3. ควรมีการล้างทำความสะอาดถังทุก 1 เดือน

 

ถังดักไขมันใต้ดิน (AQUA-GTU)
ข้อ แนะนำ
1. ควรทำความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหารเป็นประจำทุกวัน
2. ควรตักไขมันออกอย่างสม่ำเสมอทุกๆวัน
3. ควรมีการตักกากตะกอนที่ก้นถังทุกๆ 1 เดือน เพื่อป้องกันไม่ไห้ไขมันและตะกอนสะสมมากเกินไปจนหลุดไปกับน้ำทิ้ง

วิธีการติดตั้งถังดักไขมัน  http://www.youtube.com/watch?v=lRe9kUKLRF0&feature=player_embedded

ที่มา http://www.aqua.co.th/th/installation-and-maintenance/54-grease-trap-care.html

   
   
   
ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua | ถังบำบัดน้ำเสีย DOS | ถังบำบัดน้ำเสีย P.P. | ถังบำบัดน้ำเสีย P&S | ถังเก็บน้ำ DOS » กลับสู่ด้านบน

           บริษัท เทพวารินทร์ จำกัด
           1479/2 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
           Tel : 0-813737877,0-842540670 Fax : 0-2914-2932 Email : sale@thepvarin.com
 
Copyright © 2010 • Thepvarin All Right Reversed                                                                                                                        website : thepvarin.com