/>
เลือกเมนูย่อย
   ถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน
1.ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  
2.ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.  
3.ถังบำบัดน้ำเสีย JRM  
4.ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA  
5.ถังบำบัดน้ำเสีย Dos  
6.ถังบำบัดน้ำเสีย Aqauline  
7.ถังบำบัดน้ำเสีย Wave  
  8.ถังดักไขมัน  
   ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
  1.ถังเก็บน้ำ P&S  
  2.ถังเก็บน้ำ P.P.  
  3.ถังเก็บน้ำ JRM  
  4.ถังเก็บน้ำ AQUA  
  5.ถังเก็บน้ำ Dos  
  6.ถังเก็บน้ำตราเพชร,กรีนทรี  
7.ถังเก็บน้ำ Aqauline  
8.ถังเก็บน้ำ Advanced  
9.ถังเก็บน้ำ Wave  
  10.ปั๊มน้ำ  
 
 
การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซทส์  .
   
 

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวเรือน

   
 
   
  -
 
 

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 1
ขุด หลุมและทำฐานรากในกรณีดินอ่อนเหลวมีน้ำใต้ดินสูงให้ทำการตอกเสาเข็มตามที่ กำหนดในแบบ
 
 

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 2
เมื่อขุดดินและตอกเสาเข็มได้ตามแบบที่ต้องการแล้วปรับก้นบ่อให้เรียบ แล้วจึงค่อยวางแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขนาดแสดงตามตาราง)
 

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 3
วางถังลงบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเติมน้ำให้เต็ม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ถังลอย พร้อมทั้งต่อท่อเข้า-ออก ด้วยข้อต่ออ่อนติดไปกับตัวถังบำบัด (AQUA SUPER FLEX-IN) สำหรับท่อ 100 มม. และ 150 มม.
 

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 4
กลบด้วยดินหรือทรายเป็น ชั้นๆละประมาณ 30 ซม.แล้วทำการอัดให้แน่น
 
 

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 5
เทแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นการรัดปากถังบำบัด โดยฝังวงแหวนรองรับฝาถังไว้กับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้จะต้องต่อท่อระบายอากาศขึ้นเหนือแนวแผ่นพื้นก่อนเทคอนกรีตรัดปากถังบำบัด หลังจากที่เทคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ต่อท่อระบายอากาศไปยังช่องท่อ โดยจะต้องสามารถระบายอากาศที่เกิดขึ้นภายในถังได้อย่างสะดวกและไม่ย้อนกลับ เข้าไปในอาคารที่ทำการติดตั้ง

ที่มา http://www.aqua.co.th/th/installation-and-maintenance/51-installing-tanks-for-household-water-treatment.html

 

   
   
   
ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua | ถังบำบัดน้ำเสีย DOS | ถังบำบัดน้ำเสีย P.P. | ถังบำบัดน้ำเสีย P&S | ถังเก็บน้ำ DOS » กลับสู่ด้านบน

           บริษัท เทพวารินทร์ จำกัด
           1479/2 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
           Tel : 0-813737877,0-842540670 Fax : 0-2914-2932 Email : sale@thepvarin.com
 
Copyright © 2010 • Thepvarin All Right Reversed                                                                                                                        website : thepvarin.com