เลือกเมนูย่อย
   ถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน
1.ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  
2.ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.  
3.ถังบำบัดน้ำเสีย JRM  
4.ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA  
5.ถังบำบัดน้ำเสีย Dos  
6.ถังบำบัดน้ำเสีย Aqauline  
7.ถังบำบัดน้ำเสีย Wave  
  8.ถังดักไขมัน  
   ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
  1.ถังเก็บน้ำ P&S  
  2.ถังเก็บน้ำ P.P.  
  3.ถังเก็บน้ำ JRM  
  4.ถังเก็บน้ำ AQUA  
  5.ถังเก็บน้ำ Dos  
  6.ถังเก็บน้ำตราเพชร,กรีนทรี  
7.ถังเก็บน้ำ Aqauline  
8.ถังเก็บน้ำ Advanced  
9.ถังเก็บน้ำ Wave  
  10.ปั๊มน้ำ  
 
 
 ข่าวสาร - บทความ

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังแซทส์

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวเรือน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน

การติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการติดตั้งถังน้ำ P.P. SmartTank

คู่มือการติดตั้ง ถังเก็บน้ำ P.P. SmartTank มีแท่นวางปั๊มน้ำเพื่อช่วยในการเก็บเสียง ป้องกันแดดและฝน รวมทั้งป้องกันน้ำท่วมปั๊มได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการติดตั้งปั๊มน้ำ

วิธีติดตั้งปั๊มน้ำมีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1     กำหนดตำแหน่งติดตั้ง ปั๊มน้ำ โดยเลือกในตำแหน่งที่ใกล้กับประตูน้ำเพราะหากเกิดปั๊มทำงานผิดปกติให้ปิดประตูน้ำได้ทันที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำงานของถังดักไขมัน

การทำงานของ ถังดักไขมัน มีหลักการง่ายๆ คือ การใช้วิธีแทนที่ของน้ำ คือ น้ำที่อยู่ในถัง จะถูกแทนที่จากน้ำที่ทยอยไลเข้าไปและต้อง ให้น้ำในถังมีเวลาพอที่แยกไขมันกับน้ำดี ออกจากกัน จึงจำเป็นต้องมีแผงกั้นตรงกลาง ระหว่างถังเพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลผ่าน เข้ามา ไม่ให้กระทบกับการแยกตัวของน้ำ กับไขมันให้มากที่สุด ดังนั้น ถังดักไขมัน ยิ่ง ใหญ่ ยิ่งมีประสิทธิภาพมาก  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งานถังเก็บน้ำบนดิน

การติดตั้ง แท้งค์น้ำ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียด เพื่อให้ใช้งานได้ยืนยาว สะดวกในการติดตั้งและประหยัดค่าใช้ ควรจะติดตั้งบริเวณใด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อพึงระวังในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

ข้อพึงระวังในการติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย น้ำและสิ่งปฏิกูลจะไหลจากท่อมายัง ถังบำบัดน้ำเสียได้ดี จะต้องมีความลาดเอียงของท่อไม่น้อยกว่า 1 : 100 (1 ซม. ต่อความยาวท่อ 1 เมตร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปริมาตรบำบัดหมายถึงอะไร

ปริมาตรบำบัดหมายถึงอะไร ปริมาตรบำบัดหมายถึงอะไร ปริมาตรการบำบัด คือ ปริมาตรที่ ถังบำบัดน้ำเสีย สามารถบรรจุน้ำเสียไว้ได้ ซึ่ง ก็คือปริมาตร ที่วัดกันที่ระดับท้องท่อน้ำออกนั่นเอง ดังนั้นเวลาจะเลือกรุ่น ก็ควรเปรียบเทียบกันที่ระดับท้องท่อเป็นสำคัญ การเปรียบกันแค่เพียงชื่อรุ่น หรือปริมาตรระดับปากถังอาจทำให้ท่านได้ถังบำบัดที่มีขนาดไม่ตรงตามที่ท่าน ต้องการ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มอก.ถังเก็บน้ำพลาสติก

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถัง เก็บน้ำพลาสติก ใหม่   โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังเก็บน้ำพลาสติก มาตรฐานเลขที่ มอก. 1379-2539 ได้ถูกยกเลิกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2551 และได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังเก็บน้ำพลาสติก มาตรฐานเลขที่  มอก. 1379-2551
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ถังบำบัดน้ำเสีย | ถังดักไขมัน | ถังเก็บน้ำ | ปั๊มน้ำ » กลับสู่ด้านบน

           บริษัท เทพวารินทร์ จำกัด
           1479/2 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
           Tel : 0-813737877,0-842540670 Fax : 0-2914-2932 Email : sale@thepvarin.com
 
Copyright © 2010 • Thepvarin All Right Reversed                                                                                                                        website : thepvarin.com