/>
เลือกเมนูย่อย
   ถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน
1.ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  
2.ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.  
3.ถังบำบัดน้ำเสีย JRM  
4.ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA  
5.ถังบำบัดน้ำเสีย Dos  
6.ถังบำบัดน้ำเสีย Aqauline  
7.ถังบำบัดน้ำเสีย Wave  
  8.ถังดักไขมัน  
   ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
  1.ถังเก็บน้ำ P&S  
  2.ถังเก็บน้ำ P.P.  
  3.ถังเก็บน้ำ JRM  
  4.ถังเก็บน้ำ AQUA  
  5.ถังเก็บน้ำ Dos  
  6.ถังเก็บน้ำตราเพชร,กรีนทรี  
7.ถังเก็บน้ำ Aqauline  
8.ถังเก็บน้ำ Advanced  
9.ถังเก็บน้ำ Wave  
  10.ปั๊มน้ำ  
 
 
ถังบำบัด พี.พี. (P.P.) รุ่น AEROMAX (AMC)
   
 

แอโรแมกซ์ บำบัดน้ำก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาค้นคว้าจากประสบการณ์ของ พี.พี. ที่มีมายาวนานกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 200 -3,000 คน ใช้กระบวนการบำบัด น้ำเสียแบบ ACTIVATED SLUDGE ซึ่งให้ประสิทธิภาพ ในการบำบัดน้ำเสียได้สูงสุด ในพื้นที่จำกัด โดยมีคุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสียแอโรแมกซ์ อยู่ในภาวะที่ได้มาตรฐานการควบคุมมลพิษ วัสดุ อุปกรณ์และกรรมวิธีในการผลิตถังบำบัดน้ำเสียแอโรแมกซ์เป็นระบบผลิตขั้นสูงบวกกับประสบการณ์อันยาวนาน ในการผลิตถังไฟเบอร์กลาส

   
 
รายละเอียดสินค้า
   
 

หลังจากน้ำเสียผ่านตะแกรงดักขยะแล้ว จะถูกปล่อยไปยังถังแยกกาก ปรับสภาพสมดุล(1) ซึ่งทำหน้าที่แยกกากตะกอนหนักและแขวนลอยก่อนจะถูกสูบเข้าในกล่องควบคุม การไหลในถังเติมอากาศ(2) น้ำเสียในถังเติมอากาศจะถูกผสมอย่างสมบูรณ์ โดยเครื่องเติมอากาศ ซึ่งเป็น วิธีการเลี้ยงจุลินทรีย์แบบ ACTIVATED SLUDGE โดยจุลินทรีย์ในน้ำเสีย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสารแขวนลอย จะมีส่วนในการลดความสกปรก และย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย จากนั้นตะกอนจุลินทรีย์ และน้ำเสียจะถูกแยกจากกันโดยถังแยกน้ำใส(3) ตะกอนส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในถังเติมอากาศ และตะกอนส่วนเกินที่เหลือจะถูกเก็บไว้ในระบบ(4)โดยไม่เหม็นเน่า ภายหลังน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดจาก ถังแอโรแมกซ์ จึงมีคุณสมบัติสะอาดสามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้อย่างปลอดภัย

ข้อดี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่จำกัด โดยน้ำที่บำบัดได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบี 0842540670 , 02-5485870

 
 
   
   
   
ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua | ถังบำบัดน้ำเสีย DOS | ถังบำบัดน้ำเสีย P.P. | ถังบำบัดน้ำเสีย P&S | ถังเก็บน้ำ DOS » กลับสู่ด้านบน

         บริษัท เทพวารินทร์ จำกัด
           1479/2 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
           Tel : 0-813737877,0-842540670 Fax : 0-2914-2932 Email : sale@thepvarin.com
 
Copyright © 2010 • Thepvarin All Right Reversed                                                                                                                        website : thepvarin.com