/>
เลือกเมนูย่อย
   ถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน
1.ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  
2.ถังบำบัดน้ำเสีย P.P.  
3.ถังบำบัดน้ำเสีย JRM  
4.ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA  
5.ถังบำบัดน้ำเสีย Dos  
6.ถังบำบัดน้ำเสีย Aqauline  
7.ถังบำบัดน้ำเสีย Wave  
  8.ถังดักไขมัน  
   ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
  1.ถังเก็บน้ำ P&S  
  2.ถังเก็บน้ำ P.P.  
  3.ถังเก็บน้ำ JRM  
  4.ถังเก็บน้ำ AQUA  
  5.ถังเก็บน้ำ Dos  
  6.ถังเก็บน้ำตราเพชร,กรีนทรี  
7.ถังเก็บน้ำ Aqauline  
8.ถังเก็บน้ำ Advanced  
9.ถังเก็บน้ำ Wave  
  10.ปั๊มน้ำ  
 
 
ถังบำบัด Aqua ชนิดเติมอากาศ รุ่น ABC
   
  ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยเฉพาะเพื่อให้ได้น้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนประเภท ก   ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือก กระบวนการบำบัด และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ดูแลรักษาง่าย  ประหยัดพลังงาน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทั่วไป
   
 
รายละเอียดสินค้า
   
 

อาศัยกระบวนการบำบัดทางเคมีด้วยกระบวนการบำบัด 3 ขึ้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 (Septic Zone) เพื่อลดมลสารแขวนลอย แยกตะกอนหนักและตะกอนเบาที่ปะปนมากับน้ำเสีย

ขั้นตอนที่ 2 (Anaerobic Filter Zone) เป็นการบำบัดด้วยกระบวน ย่อยสลายแบบไร้อากาศซึ่งมีตัวกลางพลาสติกในส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ในถัง ทำให้สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 3 (Fixed-Film Aeration Zone ) เป็นการบำบัดด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบใช้อากาศ โดยจุลินทรีย์ชนิดใช้อากาศซึ่งเกาะที่ผิวของตัวกลางและแขวนลอยในส่วนเติมอากาศ ( Fixed -Film Aeration ) ซึ่งได้เลือกใช้ตัวกลางพลาสติกที่มีพื้นที่ผิวที่เหมาะสม ทำให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูง และ เครื่องเติมอากาศชนิดติดตั้งด้านนอกตัวถัง ทำให้ดูแลรักษาง่าย  นอกจากนี้ น้ำทิ้งก่อนออกจากถัง ยังผ่านการเติมคลอรีน จาก Chlorine Chamber  เพื่อคุณภาพน้ำทิ้งที่ดี สะอาดใส และไม่มีกลิ่น

 

 
 

   
   
   
ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua | ถังบำบัดน้ำเสีย DOS | ถังบำบัดน้ำเสีย P.P. | ถังบำบัดน้ำเสีย P&S | ถังเก็บน้ำ DOS » กลับสู่ด้านบน

         บริษัท เทพวารินทร์ จำกัด
           1479/2 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
           Tel : 0-813737877,0-842540670 Fax : 0-2914-2932 Email : sale@thepvarin.com
 
Copyright © 2010 • Thepvarin All Right Reversed                                                                                                                        website : thepvarin.com